ไบกอนสเปรย์กำจัดยุง มด แมลงสาบ

 

ออกฤทธิ์นานต่อเนื่อง 2 สัปดาห์

5 ประสิทธิภาพในหนึ่งเดียว

  1. กำจัดยุงร้ายได้อย่างรวดเร็ว

  2. ออกฤทธิ์นานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงในจุดที่พ่นสเปรย์

  3. กำจัดได้แม้แต่ยุงที่ซ่อนตัวอยู่

  4. คิดค้นสูตรโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของไบกอน

  5. ช่วยปกป้องคุณจากยุงที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออ