เครื่องพ่นฝอยละเอียด ULV แบบติดตั้งบนรถยนต์
FONTAN MOBILSTAR

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2 สูบ 4 จังหวะ กำลัง 18 แรงม้า
2. ติดเครื่องยนต์ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยใช้พลังงานแบตเตอรี่และแบบดึงสาย
3. Remote Control สามารถควบคุมระบบการเปิด-ปิดเครื่อง ระบบการฉีดพ่น
ระบบน้ำล้าง และระบบการปรับอัตราการไหลของสารเคมี
4. หัวพ่น 2 หัวปรับทิศทางตามแนวราบไม่ต่ำกว่า 180 องศา และตามแนวตั้งไม่น้อยกว่า
90 องศา
5. อัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/ชม. ขนาดละอองมีค่า VMD
ไม่เกิน 30 ไมครอน วัดที่ระยะ 8 เมตรจากหัวพ่น
6. ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

  เครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง
ฟอนแทน รุ่นพอร์ทสตาร์ เอส (Fontan Portastar S)
 

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ 2 แรงม้า ปั้มลมโรตารี่
2. นำ้หนักเครื่อง 12.6 กก. ขนาด 41x43x48 ซม.
3. หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ำยาติดตั้งอยู่ภายนอก ปรับได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
มีอัตราการไหลอยู่ระหว่าง 1-6 ลิตร/ชม. และความสูงของเครื่องไม่เกิน 50 ชม.
4. ฝอยละอองน้ำยามีค่า VMD ไม่เกิน 25 ไมครอน
5. ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

  เครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่
สวิงฟอกซ์ รุ่น SN 50 (SWINGFOG SN 50)
 

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องสันดาปภายใน ชนิดใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง
โดยไม่มีสายน้ำมันอยู่ภายนอก
2. การติดเครื่องเป็นแบบหัวเทียน โดยใช้พลังงานถ่านไปฉาย
3. อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 30 ลิตร/ชม.
4. ขนาดละอองสารเคมี มีค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน
วัดที่อัตราการไหลที่ 30 ลิตร/ชม. วัดที่ระยะ 2 เมตร จากหัวพ่น
5. ถังบรรจุน้ำยา 6.5 ลิตร / ขนาดเครื่อง 133x29x33 ซม.
6. ผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

  เครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่
พลัสฟ็อกซ์ K-10 - DESERT
 

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ถังบรรจุน้ำเคมี 6 ลิตร
2. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ลิตร
3. กำลังที่ออก 25 แรงม้า
4. อัตราการไหล 40 วัตต์/ชั่วโมง
5. การติดเครื่องยนต์โดยการกดลูกยางแทนปั๊มลม

 

  เครื่องพ่นฝอยละออง (UVL) ชนิดไฟฟ้า
ไบโอเจ็ท (BIO JET)
 

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ระบบการทำงาน มอเตอร์ไฟฟ้า 220 โวลล์ 5 แอมแปร์
สร้างลมแบบเกลียวอากาศหมุนวน
2. ระบบการพ่นฝอยละออง (LV) / ฝอยละเอียด (UVL)
3. ระบบการส่งน้ำยา ดูดแบบสูญญากาศ
4. อัตราการพ่นน้ำยา มีหัวพ่นควบคุมอัตราการไหล 2 ขนาด คือ
เบอร์ 6 = 3 ลิตร/ชั่วโมง และ เบอร์ 7 = 5 ลิตร/ชั่วโมง
5. ถังบรรจุเคมี 3 ลิตร น้ำหนักเครื่อง 8.5 กิโลกรัม (ไม่รวมน้ำยา)
ขนาดรอบนอก กว้าง 37 x ยาว 65 x สูง 37 ซ.ม.
6. นิสัยการพ่น ภายในพ่นได้ไกลประมาณ 8 เมตร
ภายนอกพ่นได้ไกลประมาณ 14 เมตร ที่ความเร็วลมไม่เกิน 0.2 เมตร/วินาที

 

  เครื่องพ่นหมอกควัน ขนาดเล็ก Mini Gas Fogger
NEW SUPER - 2000 GOLD
 

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ใช้สำหรับพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดแมลง เช่น ยุง แมลงวัน แมลงสาบ ฯลฯ
2. การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 2 ลิตร/ช.ม. ความจุถังน้ำยาเคมี 2 ลิตร
3. ใช้แก๊สเหลวกระป๋อง (LPG)
4. ใช้โช๊ค ร่วมกับ การกดปุ่มสตาร์ท
5. น้ำหนักเครื่อง 2 กิโลกรัม

 

 

  เครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่
BEST FOGGER BF-150
 

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ใช้สำหรับพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดแมลงบินซึ่งเป็นพาหนะของโรค
2. เปิดเครื่องด้วยระบบอัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่ม
3. การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 1.5 ลิตร/ช.ม. ความจุถังน้ำยาเคมี 8 ลิตร
4. เชื้อเพลิงสามารถใช้ได้ทั้งเบนซิน และแก๊สโซฮอลล์
5. น้ำหนักเครื่อง 9 กิโลกรัม ขนาดเครื่อง 230 x 1,350 x 340 ม.ม.
6. มีรายงานผลการทดสอบ ค่า VMD ไม่เกิน 30 ไมครอน
วัดอัตราการไหลที่ 27 ลิตร/ชั่วโมง วัดที่ระยะ 2 เมตรจากหัวพ่น

 

  Pulsfog Turbo ULV
 

คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาดตัวเครื่อง (กว้างxยาวxสูง) 59x35x37 ซม.

- น้ำหนักตัวเครื่องเปล่า 6.6 กิโลกรัม

- ความจุถังน้ำยา 5 ลิตร

- แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 220-230 โวลต์ AC/50/60 เฮิร์ซ

- กำลังเครื่องยนต์ 1.0 กิโลวัตต์

- ระยะทางการพ่น ไกลสุด 25 เมตร

- ขนาดของละอองฝอย 10-100 ไมครอน (ขึ้นอยู่กับหัวพ่นที่ใช้)