ถังรองรับมูลฝอย ฝาผลัก

คุณลักษณะเฉพาะ

- ผลิตด้วยสารโพลีเอธีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)

- ถังรองรับขยะมูลฝอยผลิตโดยระบบฉีด (Injection)

- แกนล้อใช้วัสดุแข็งแรงมีคุณภาพ (เหล็กเหนียวชุบแข็ง) ป้องกันการเกิดสนิม

- ล้อมีสลักล็อกภายใน

- ขอบด้านบนตัวถังออกแบบเป็นลักษณะรวงผึ้ง หรือรูปข้าวหลามตัด ช่วยให้ตัวถังแข็งแรงและมีอายุการใช้งานนาน

- ฝาปิดถัง เปิด-ปิด ได้สะดวก มีมือจับแบบมือสอด

- ผลิตโดยโรงงานภายในประเทศที่มีมาตรฐานสากล (ISO)

- สีมาตรฐาน เขียว, เหลือง, แดง, น้ำเงิน (ฟ้า)

- สีพิเศษ เทา, น้ำตาล, ดำ

- ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004

    ถังรองรับมูลฝอย 120 ลิตร ฝาเรียบ และ ฝาช่องทิ้ง

คุณลักษณะเฉพาะ

- ผลิตโดยระบบฉีด (Injection) ด้วยวัสดุพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)

- ฝาพร้อมที่จับปิด-เปิดถนัดมือ

- ดีไซน์ตัวถังมั่นคง แข็งแรง ทําให้มั่นใจได้ว่า เหมาะสําหรับการยกเทด้วยรถเทขยะ
  ตามมาตรฐานท่ัวไป และสามารถใช้ประโยชน์จากการบรรจุทางด้านข้าง

- ล้อยางแบบแข็ง

- แกนเหล็กเหนียวชุบแข็ง ป้องกันการเกิดสนิมโดยการเคลือบผิวด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า
  และโครเมียม

- ผิวภายในเรียบ ทําให้มั่นใจได้ว่าไม่เหลือส่ิงตกค้างและง่ายต่อการทําความสะอาด

- ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004
 

   ถังรองรับมูลฝอย 120 ลิตร ฝาเทอร์โบ

คุณลักษณะเฉพาะ

- ผลิตโดยระบบฉีด (Injection) ด้วยวัสดุพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)

- ฝาพร้อมที่จับปิด-เปิดถนัดมือ และมีช่องทิ้งสําหรับทิ้งขยะ ได้โดยไม่ต้องเปิดฝา
  พร้อมบานสวิงเปิด-ปิดมิดชิดได้โดย อัตโนมัติ (Automatic Close)

- ดีไซน์ ตัวถังมั่นคง แข็งแรง ตามมาตรฐานทั่วไป และสามารถใช้ประโยชน์
  จากการบรรจุทางด้านข้าง

- มีซี่สันลึก 2 เส้นทําให้มั่นใจได้ว่าเหมาะสมสําหรับรถยกเทขยะ (Bin Lifter)
  นอกจากนี้ขอบตัวถังด้านในที่ผลิตขึ้นถูกออกแบบเป็นรูปรวงผึ้งหรือรูปข้าวหลามตัด
  ซึ่งช่วยให้ตัวถังมีความปลอดภัยสูง และมีอายุการใช้งานนาน

- ล้อยางแบบแข็ง และแกนเหล็กเหนียวชุบแข็ง ป้องกันการเกิดสนิมโดยการเคลือบผิว
  ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า และโครเมียม

- ผิวภายในเรียบ ทําให้มั่นใจได้ว่าไม่เหลือสิ่งตกค้าง และง่ายต่อการทําความสะอาด

- ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004

 


 

  ถังรองรับมูลฝอย 180 ลิตร ฝาเรียบ

คุณลักษณะเฉพาะ

- ผลิตโดยระบบฉีด (Injection) ด้วยวัสดุพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)

- ฝาปิดมิดชิด ป้องกันการไหลซึมเข้าของน้ำขณะฝนตก

- ดีไซน์ตัวถังมั่นคง แข็งแรง ตามมาตรฐานทั่วไป และสามารถใช้ประโยชน์จากการ
  บรรจุทางด้านข้าง

- มีสันสามเหลี่ยมด้านหน้าตัวถังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทำให้มั่นใจได้ว่าเหมาะสม
  สำหรับรถยกเทขยะ (Bin Lifter)

- ล้อยางแบบแข็ง และเพลาเป็นเหล็กเหนียวชุบแข็ง

- ผิวภายในเรียบ ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่เหลือสิ่งตกค้างและง่ายต่อการทำความสะอาด

- ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004


ขอบด้านหน้าออกแบบเป็นลักษณะขั้นบันได
เพื่อลดแรงกระแทกในกรณีตก, หล่นจากที่สูง

สามารถเปิดอ้าฝาถังได้แนบชิดตัวถัง
ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง

ขอบด้านในออกแบบเป็นลักษณะรวงผึ้ง
หรือข้าวหลามตัดเพื่อยืดอายุการใช้งาน


  ถังรองรับมูลฝอยขนาดความจุไม่น้อยกว่า 180 ลิตร

ความสูงตั้งแต่ส่วนล่าง
ของถังรวมฝา

ความสูงเฉพาะตัวถัง

ความกว้างของตัวถัง
ด้านหน้า

ความกว้างของถังด้านข้าง
ถึงขอบหู
น้ำหนักของตัวถัง
พร้อมฝาประกอบล้อ
1065 mm 995 mm 475 mm

725 mm

11 – 13 kg

   ถังรองรับมูลฝอย 240 ลิตร ฝาเรียบ และ ฝาช่องทิ้ง

คุณลักษณะเฉพาะ

- ผลิตโดยระบบฉีด (Injection) ด้วยวัสดุพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)

- ฝาพร้อมที่จับปิด-เปิดถนัดมือ

- ดีไซน์ตัวถังมั่นคง แข็งแรง ทําให้มั่นใจได้ว่า เหมาะสําหรับการยกเทด้วยรถเทขยะ
  ตามมาตรฐานท่ัวไป และสามารถใช้ประโยชน์จากการบรรจุทางด้านข้าง

- ล้อยางแบบแข็ง

- แกนเหล็กเหนียวชุบแข็ง ป้องกันการเกิดสนิมโดยการเคลือบผิวด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า
  และโครเมียม

- ผิวภายในเรียบ ทําให้มั่นใจได้ว่าไม่เหลือส่ิงตกค้างและง่ายต่อการทําความสะอาด

- ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004

 

   ถังรองรับมูลฝอย 240 ลิตร ฝาเทอร์โบ
 

คุณลักษณะเฉพาะ

- ผลิตโดยระบบฉีด (Injection) ด้วยวัสดุพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)

- ฝาพร้อมที่จับปิด-เปิดถนัดมือ และมีช่องทิ้งสําหรับทิ้งขยะ ได้โดยไม่ต้องเปิดฝา
  พร้อมบานสวิงเปิด-ปิดมิดชิดได้โดย อัตโนมัติ (Automatic Close)

- ดีไซน์ ตัวถังมั่นคง แข็งแรง ตามมาตรฐานทั่วไป และสามารถใช้ประโยชน์
  จากการบรรจุทางด้านข้าง

- มีซี่สันลึก 2 เส้นทําให้มั่นใจได้ว่าเหมาะสมสําหรับรถยกเทขยะ (Bin Lifter)
  นอกจากนี้ขอบตัวถังด้านในที่ผลิตขึ้นถูกออกแบบเป็นรูปรวงผึ้งหรือรูปข้าวหลามตัด
  ซึ่งช่วยให้ตัวถังมีความปลอดภัยสูง และมีอายุการใช้งานนาน

- ล้อยางแบบแข็ง และแกนเหล็กเหนียวชุบแข็ง ป้องกันการเกิดสนิมโดยการเคลือบผิว
  ด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้า และโครเมียม

- ผิวภายในเรียบ ทําให้มั่นใจได้ว่าไม่เหลือสิ่งตกค้าง และง่ายต่อการทําความสะอาด

- ISO 9001:2008 และ ISO 14001:2004
    ถังรองรับมูลฝอย 2 ล้อ ความจุ 120 ลิตร - 240 ลิตร
    (สีมาตรฐาน : เขียว, เหลือง, แดง, น้ำเงิน, เทาอ่อน, เทาดำ)

 


 

    ถังรองรับมูลฝอยสวยงาม
    (สีมาตรฐาน และ สีเทาแกรนิต ความจุ 100 ลิตร)

 


 

    ถังรองรับมูลฝอยความจุ 130 ลิตร 2 ล้อ

 


 

    ถังรองรับมูลฝอยครัวเรือน


 

 

    ถังรองรับมูลฝอยชนิดใส
     ถังรองรับมูลฝอยความจุ 120 ลิตร ชนิดใส

     - ถังรองรับมูลฝอยชนิดใส 14 ลิตร (ฝาผลัก)

     - ถังรองรับมูลฝอยชนิดใส 30 ลิตร (ฝาผลัก)

     - ถังรองรับมูลฝอยชนิดใส 50 ลิตร (ฝาผลัก)

 


 

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทถังรองรับมูลฝอยทั่วไป