1. ชุดครอบหูลดเสียง
 

 

2. ปลั๊กอุดหูลดเสียง แบบมีสาย
3. หน้ากากครึ่งหน้า พร้อมไส้กรองเดี่ยว (3M)
4. หน้ากากครึ่งหน้า พร้อมไส้กรองคู่ (3M)
5. อะไหล่ไส้กรอง (3M)
6. แว่นครอบตานิรภัย
7. ชุดป้องกันสารเคมี PVC
8. ชุดหมีปฏิบัติงานป้องกันละอองสารเคมี (สีส้ม, สีกรม)
9. หน้ากากกันฝุ่นละออง N 95
10. ผ้าปิดจมูก
11. หน้ากากอนามัย (ดิสโพส์)
12. ถุงมือทำความสะอาด
13. ถุงมือป้องกันสารเคมี 3M (สีเขียว)
14. ถุงมือ (ดิสโพส์)
15. ถุงมือหนัง