81 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel : 074-357464, 074-357465 Fax : 074-357466
E-mail : daraphansouthern@hotmail.com , daraphansouthern@gmail.com
ตัวแทนจำหน่ายและบริการ 14 จังหวัดภาคใต้

 


จำหน่าย :
- เครื่องพ่นสารเคมี อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ สำหรับกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะ
- วัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
- ถังรองรับขยะมูลฝอย OTTO
- เก้าอี้ Superware

บริการ :
- ป้องกันและกำจัดปลวก
- กำจัดยุง หนู แมลงสาบ แมลงวัน มด สัตว์พาหะนำโรคในบ้านเรือนและทางสาธารณสุข