อีโคซอร์บ 606 (Ecosorb 606)
ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่น

 
 

คุณสมบัติ

เป็นสารธรรมชาติที่มีส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยจากส่วนประกอบสำคัญ
ของพืชสมุนไพรหลายชนิดที่คัดสรรแล้วว่ามีคุณสมบัติในการดับกลิ่นเหม็นต่าง ๆ
ในบรรยากาศนำมาผสมและปรุงแต่งเพื่อให้ได้สูตรที่มีประสิทธิภาพ โดยสารจะออกฤทธิ์
ในการจับตัวกับโมเลกุลของกลิ่นโดยตรง มิใช่การใช้กลิ่นดับกลิ่น เป็นสารที่เหมาะสำหรับ
ใช้กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดจากถังขยะ, รถขนขยะ, ขยะจากชุมชน, น้ำเน่าเสียจากขยะ,
ตลาดสด, โรงฆ่าสัตว์, สะพานปลา, เรือประมง, ท่อระบายน้ำทิ้งชุมชน, คอกปศุสัตว์ทุกชนิด,
โรงงานแปรรูปยางพารา, โรงงานแปรรูปอาหารทะเล, โรงกำจัดกากของเสีย และอื่น ๆ

วิธีใช้

อีโคซอร์บ 606 1 ส่วน ไปผสมกับน้ำสะอาดในปริมาณ 5,000 ส่วน จากนั้นกวนให้เข้ากัน
แล้วจึงนำไปใช้งาน อาทิเช่น ฉีด พ่น สาด หรือ ราด  ลงบริเวณที่มีกลิ่นเน่าเหม็นดังกล่าว
จะจางหายไปได้อย่างเฉียบพลัน ภายใน 10 - 30 นาที

** กรณีที่กลิ่นเน่าเหม็นรุนแรง ให้ใช้ในอัตราส่วน 1 : 2,000 **

** กรณีที่มีกลิ่นเน่าเหม็นไม่รุนแรง ให้ใช้ในอัตราส่วน 1 : 5,000 **

ผลิตโดย OMI INDUSTRIES
                One Corporate Drive, Suite 100
                 Long Grove, IL 60047 USA.

นำเข้าโดย บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
                   2533 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

ภาคใต้จำหน่ายโดย บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
                                 81 ถนนราษฎร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
                                โทรศัพท์ 074-357464, 074-357465 โทรสาร 074-357466


ราคา 2,400 บาท / ลิตร

 

 

 

 

  DARAPHAN SOUTHERN Company Limited
81 Rajyindee Rd., Hatyai, Songkhla, Thailand 90110
Tel. +66 (0) 74-357-464, +66(0) 74-357-465 FAX. +66 (0) 74-357-466
Mobile +66 (0) 81-541-2434, +66 (0) 81-957-9638
E-mail : daraphansouthern@hotmail.com Website : www.daraphan.co.th

ดาราภัณฑ์ กำจัดแมลง หาดใหญ่ กำจัดปลวก หาดใหญ่ กำจัดหนู กำจัดยุง
กำจัดแมลงสาบ กำจัดมด หาดใหญ่ สงขลา ไบเออร์ เยอรมนี

สารเคมีกำจัดแมลง เครื่องมือกำจัดแมลง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สารเคมี
© Copyright 2014 by Daraphan Southern Co., Ltd. All Right Reserved.