เดลตาไซด์ (Deltacide)
ผลิตภัณฑ์สูตรดั้งเดิม สำหรับฉีดพ่นแบบหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง แมลงพาหะนำโรค

 

 

เดลตาไซด์

 • เดลตาไซด์ ผลิตภัณฑ์สูตรดั้งเดิม สำหรับฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุง และแมลงพาหะนำโรค
 • ด้วยสารออกฤทธิ์ถึง 3 ตัว ทำให้ประสิทธิภาพในการกำกัดยุงตัวเต็มวัยได้อย่างรวดเร็ว
 • ฉีดพ่นได้ทั้งกับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่น ULV


เดลตาไซด์ มีสารออกฤทธิ์ 3 ตัว คือ

- เอสไบโออัลเลทริน (S-Bioallethrin) มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงแบบตายอย่างเฉียบพลัน หรือตายในทันที (knockdown agent)

- เดลตาเมทริน (Deltamethrin) เป็นสารที่มีประสิทธิภาพกำจัดแมลงสูง (killing agent)

- ไพเพอร์โรนิล บิวท็อกไซด์ (piperonyl butoxide) สารเสริมฤทธิ์ช่วยเพิ่มศักยภาพในการกำจัดแมลง

สูตร
S-Bioallethrin 0.75% w/v
Deltamethrin 0.5% w/v
Piperonylbutoxide 10.0% w/v

วิธิใช้
การพ่นแบบหมอกควัน ผสม เดลตาไซด์ กับน้ำมันดีเซล ในอัตรา 1:79 แล้วนำไปฉีดพ่น
ในอัตรา 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร

การพ่นแบบฝอยละเอียด (ULV) ผสม เดลตาไซด์ กับน้ำมันดีเซล ในอัตรา 1:8 แล้วนำไปฉีดพ่น
ในอัตรา 1.1 ลิตร ต่อพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร

*แนะนำให้ฉีดพ่นเฉพาะนอกอาคารเท่านั้น

  อะควา เค-โอทรีน (Aqua K-Othrine)
ปกป้องชุมชนจาก ไข้เลือดออก อย่างยั่งยืน
 

 

 

 • กำจัดยุงอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้นำในการผสมจึงประหยัดและสะดวก
 • ไม่เหม็น และไม่ทิ้งคราบเปื้อนเหมือนฉีดพ่น ด้วยสูตผมน้ำมัน
 • ใช้ได้ทั้งเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่น ULV

อะควา เค- โอทรีน

สำหรับพ่นหมอกควัน แบบ"ไม่ใช้น้ำมัน" อะควา เค - โอทรีน ถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และเพื่อความยั่งยืนในการจำกัดแมลงพาหนำโรค เช่น ยุง

ด้วยสูตรที่แตกต่างผนวกกับเทคโนโลยี FFAST (Film Forming Aqueous spray Technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพิเศษ

เฉพาะของไบเออร์เท่านั้น ซึ่งช่วยชะลอการระเหยของละอองที่ถูกฉีดพ่นออกไป จึงทำให้ได้ประสิทธิภาพดีขึ้น เนื่องจากละอองสามารถทำงานในอากาศได้อย่างเต็มที่

ใช้เพียงน้ำผสม สำหรับฉีดพ่น ไม่ต้องใช้นำมันดีเซล จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่เหม็น ไม่ทิ้งคราบเปื้อน และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) สามารถใช้ได้ทั้งกับเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่น ULV

สิ่งที่ควรคำนึงในการฉีดพ่น เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด

 • ศึกษาวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด
 • ตรวจสอบสภาพเครื่องพ่นให้พร้อมใช้งาน
 • กำหนดช่วงเวลาในการฉีดพ่นให้เหมาะสม
 • ตรวจสอบสภาพอากาศ เช่น กระแสลม อุณหภูมิ
 • วางแผนการดำเนินการฉีดพ่น
 • สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

 

  อีดีส ยูแอลวี 15 (AEDIS ULV 15)
ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดยุง
 

 

คุณลักษณะเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงประกอบด้วยสารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย ซึ่งผ่านการทดสอบ
และขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
ว่าเป็นสารเคมีกำจัดยุงที่มีประสิทธิภาพสูงต่อยุง ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว แม้ในปริมาณ
น้อย ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง สิ่งแวดล้อม สามารถใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน
และเครื่องยูแอลวี ในการกำจัดยุง

สารออกฤทธิ์  : Cyfluthrin  1.7 %  w/w

อัตราการใช้

 
ฉีดพ่นโดยเครื่องแบบฝอยละออง (ULV)
ผสม อิดีส ยูแอลวี 15 1 ลิตร ต่อ น้ำมัน 9 ลิตร
นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 100 มิลลิเมตร ต่อ 100 ตารางเมตร

 
ฉีดพ่นโดยเครื่องพ่นหมอกควัน (Thermal Fogging)
ผสม อิดีส ยูแอลวี 15 1 ลิตร ต่อ น้ำมันดีเซล หรือน้ำมันก๊าด 85 ลิตร
ฉีดพ่นในอัตราส่วน 100 มิลลิเมตร ต่อ 100 ตารางเมตร
   

 

  เดลต้าฟอร์ซ 1 อีซี (DELTAFORCE 1 EC)
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุง
 


 

เดลต้าฟอร์ซ 1 อีซี เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดยุงประกอบด้วยสารออกฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอย
ซึ่งผ่านการทดสอบจากกระทรวงสาธารณสุข และเป็นที่ยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
ว่าเป็นสารเคมีกำจัดยุงที่มีประสิทธิภาพสูงต่อยุง ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว แม้ในปริมาณน้อย
ปลอดภัยต่อคน สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม

เดลต้าฟอร์ซ 1 อีซี เป็นสารเคมีที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับมาตรฐานใช้กำจัดยุง
ที่พบตามบ้าน สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม ร้านค้า ภัตตาคาร สวนอาหาร
ตลาดสด โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์

สารออกฤทธิ์ : Deltamethrin 1% w/w

อัตราการใช้สำหรับยุง
ฉีดพ่นเครื่องพ่นแบบฝอยละออง (ULV)
ผสม เดลต้าฟอร์ซ 1 อีซี 1 ลิตร ต่อ น้ำ หรือ น้ำมันดีเซล หรือน้ำมันก๊าด 99 ลิตร
นำส่วนผสมฉีดพ่นในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร

ฉีดพ่นโดยเครื่องพ่นหมอกควัน (Thermal Fogging)
ผสม เดลต้าฟอร์ซ 1 อีซี 1 ลิตร ต่อ น้ำมันดีเซล หรือ น้ำมันก๊าด 99 ลิตร
ฉีดพ่นในอัตราส่วน 100 มิลลิลิตร ต่อ 100 ตารางเมตร

 

  เทมพริต เอสซี (TEMPRID SC)
ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง
 

คุณลักษณะเฉพาะ

สารสำคัญ
 
Imidacloprid 21% w/w
Beta-cyfluthrin 10.5% w/w
ประโยชน์
 
ใช้กำจัดแมลงบินและแมลงคลาน เช่น แมลงวัน แมลงสาบ หมัด ยุง
มด เรือด สามารถใช้ได้ทั้งภายในบ้านเรือนนอกอาคารทั่วไป ตลาดสด กองขยะ
วิธีใช้
 
สำหรับเรือด ใช้ เทมพริด  เอสซี ในอัตราส่วน 15 ซีซี ผสมกับน้ำ 4 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อ พื้นที่ 25 ตารางเมตร

สำหรับแมลงสาบและมด ใช้ เทมพริด เอสซี ในอัตราส่วน 15 ซีซี ผสมกับน้ำให้ได้ 4 ลิตร แล้วนำไปฉีดพ่นในอัตรา 1 ลิตร ต่อ พื้นที่ 25 ตารางเมตร
ปริมาณสุทธิ 400 ซีซี (ขนาดบรรจุ 6 ขวด ต่อ 1 กล่อง)

 

 

เดลิทิน 5 (DELITIN 5)

ผลิตภัณฑ์จำกัดแมลง (ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญ)
 

 

ผลิตภัณฑ์จำกัดแมลง

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ

เดลต้าเมทรีน (deltamethrin 0.5% W/V EC)

ประโยชน์ : ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงบินในครัวเรือน หรืออาคารสถานที่ เช่น ยุง แมลงวัน

วิธีใช้ : ต้องใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดแมลง

 1. ใช้ฉีดพ่นพื้นผิว สำหรับการป้องกันและกำจัดแมลงวัน ใช้ เดลิทิน 5 จำนวน 120 ซีซี. ผสมน้ำให้ได้ 2 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 50 ซ๊ซ๊. ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ฉีดพ่นตามแหลางพักเกาะแมลงบินทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 2. ฉีดพ่นหมอกควันสำหรับการกำจัดยุง ใช้ เดลิทิน 5 ผสมกับน้ำมันโซล่าในอัตราส่วน 1 : 50 ใช้ เดลิทิน 5 จำวน 200 ซ๊ซี. ผสมน้ำมันโซล่าให้ได้ 10 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 100 ซ๊ซี. ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร
 3. สำหรับการกำกัดยุงโดยวิธีพ่นแบบ ULV ใช้ ลิเดทิน 5 ผสมกับน้ำมันโซล่าในอัตราส่วน 1 : 5 ใช้ เดลิทิน 5 จำนวน 200 ซีซี. ผสมน้ำมันโซล่าให้ได้ 1 ลิตร แล้วนำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่นในอัตรา 10 ซ๊ซี. ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

          ในห้องครัวและโรงเรือนอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปกปิดหรือเคลื่อนย้ายอาหาร ภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการผลิตอาหาร ห้ามฉีดพ่นขณะทำการผลิต ภายหลังทำการฉีดพ่นก่อนจะทำการผลิต ให้ทำความสะอาดพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

วิธีเก็บรักษา : เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน :

 1. ห้าม รับประทาน
 2. ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลม ต้องระวังมิให้เข้ตา ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
 3. หลังจากพ่น เดลิทิน 5 เสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด
 4. ห้าม ฉีดพ่น เดลิทิน 5 ในห้องที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วย
 5. ขณะทำการฉีดพ้น เดลิทิน 5 ในอาคาร ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น เดลิทิน 5 และไม่เข้าไปบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่นจะแห้งสนิท
 6. ภาชนะบรรจุ เดลิทิน 5 เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ้งอื่นใด และห้ามนำไปเผาจะเกิดอันตราย
 7. ห้าม ทิ้ง เดลิทิน 5 หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นสารลงแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ​

 

 

 

 

 

 

  ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
ทรายเคลือบสาร Temephos 1%
  โซนิค 1 SG

 

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ทรายเคลือบสารที่มีฟอส 1% เป็นเม็ดทรายเคลือบสารที่มีฟอส เม็ดทรายที่ผ่าน
   กระบวนการเคลือบแล้ว มีแห้ง ไม่เกาะติดเป็นก้อน ไม่เป็นฝุ่นผง ซึ่งสารออกฤทธิ์
   จะมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 25% ของความเข้มข้นที่กำหนดไว้
2. ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
3. มีรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการ สามารถป้องกันลูกน้ำยุงลาย
    ได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
4. มีรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพในภาคสนามสามารถป้องกันลูกน้ำยุงลายได้
    ไม่น้อยกว่า 4 เดือน
5. มีรายงานผลการทดสอบหาค่าความเป็นพิษทางผิวหนัง

 

- บรรจุซองชา 20 g.
- ชนิดบรรจุซองพลาสติก 50 g.
- ชนิดบรรจุถัง 25 kg.
   

 

  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส
  

คุณสมบัตินวัตกรรม :

          มอสควิท ทีบี 10 (MOSQUIT TB 10) และ มอสควิท ทีบี 100 (MOSQUIT TB 100) เป็นผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอส ออกกฤทธิ์โดยสารที่มีฟอสในผลิตภัณฑ์จะค่อยๆ ถูกปล่อยออกมาอย่างช้าๆ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายได้นาน 3 เดือนใช้งานง่ายไม่ต้องชั่งหรือตวง น้ำหนังเบา เมื่อเทียบกับทรายเคลือบสารทีมีฟอส ผลิตภัณฑ์ป้องกัน และกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารทีมีฟอสทั้งสองขนาด ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) โรงงานผลิตได้รัยมาตรฐาน ISO และ GMP

ราคาเม็ดละ 9 บาท
 

     

 

 

  ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงวัน

 
 

ควิกไบท์ (QUICK BAYT)

คุณลักษณะเฉพาะ

สารออกฤทธิ์


 
Imidacloprid ออกฤทธิ์โดยการไปยึดจับกับจุดรับกระแสประสาท
ในระบบประสาทส่วนกลางของแมลง ทำให้แมลงวันถูกกระตุ้นอยู่
ตลอดเวลาเกิดอาการเก็งตัวของกล้ามเนื้อ เป็นอัมพาตและ
ตายในที่สุดเดลต้าเมทริน (Deltamethrin) 25% w/w
ขนาดบรรจุ 350 g / กป.

 

 


 

ควิกไบท์ ดับบลิวจี 10 (QUICK BAYT WG10)

กำจัดแมลงวัน อย่างเหลือชั้น

ด้วยสูตรพิเศษที่ดึงดูดแมลงวันได้ดีผนวกกับประสิทธิภาพในการบำบัดอย่างรวดเร็ว ทำให้การจัดการแมลงวันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว

ประโยชน์
- ลดการใช้สารเคมีลง เมื่อเทียบกับการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงวันแบบเดิม เป็นสูตรเม็ด
  ละลายน้ำและใช้ฉีดพ่นบนพื้นผิว
- ประหยัดเวลา ออกฤทธิ์กำจัดแมลงวันได้อย่างรวดเร็ว ภายใน 60 วินาที
- ปกป้องได้ยาวนานกว่า 4 สัปดาห์
- ดึงดูดแมลงวันได้ดีเยี่ยม
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร เหมาะสำหรับใช้ในบริเวณรอบ ๆ โรงเรือนปศุสัตว์
  ที่พักอาศัย หรือ อาคารพาณิชย์ ตลาด ที่ทิ้งขยะ และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาแมลงวันรบกวน
- สามารถใช้ได้กับทุกพื้นผิว อาทิ ฝาผนัง เพดาน เป็นต้น

อัตราการใช้
12.5 : 100 เช่น ผสม ควิกไบท์ ดับบลิวจี 10 125 กรัม ต่อ น้ำ 1 ลิตร

 

 

  ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู

 
 

ราคูมิน เพสท์

เหยื่อพิษสำเร็จรูปสำหรับกำจัดหนู

คุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อสามัญ (สารออกฤทธิ์) คูมาเททราลิล 0.0375% w/w
สูตรผสม เป็นเหยื่อพิษชนิดก้อนนุ่ม บรรจุในซอง ขนาด 10 กรัม
อัตราการใช้ และวิธีการใช้
 
สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องฉีกซอง ตัวซองทำจากวัสดุที่สามารถ
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จึงไม่เป็นอันตรายเนื่องจากการสะสม
ในสิ่งแวดล้อม สำหรับกรณีทั่วไป ให้วางเหยื่อในบริเวณที่มี
การระบาดของหนู และทำการตรวจเช็คทุก ๆ วัน หลังการวาง
เหยื่อ ถ้าพบว่าเหยื่อถูกหนูกินอย่างรวดเร็ว ให้เพิ่มปริมาณ
และคอยเติมจนกระทั่งไม่มีหนูมากิน
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

 

 


 

ราคูมิน แว็กซ์บล็อก

ผลิตภัณฑ์เหยื่อสำเร็จรูปชนิดก้อนขี้ผึ้งสำหรับกำจัดหนู

ผลิตภัณฑ์เหยื่อสำเร็จรูปชนิดก้อนขี้ผึ้งประเภท anti-coagulant ใช้สำหรับกำจัดหนูชนิดต่าง ๆ เช่น หนูท้องขาว
หนูท่อ หนูพุก ในบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ และ
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ พื้นที่สวนหรือไร่นาโดยรอบบริเวณพื้นที่การผลิต

- สะดวก เพราะเป็นเหยื่อสำเร็จรูปพร้อมใช้
- ปลอดภัย เพราะเป็นก้อนขี้ผึ้งแข็ง จึงไม่ระเหยเป็นไอ และไม่ฟุ้งกระจาย
- ใส่สารที่มีรสขม เพื่อป้องกันการกินจากสัตว์อื่น

ราคูมิน แว็กบล็อก
- ประกอบไปด้วยอาหารและธัญพืชที่หนูชอบจึงดึงดูดหนูให้มากินได้ดี
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ใช้วางในบริเวณที่ใกล้รังหนู ตามทางเดินของหนูที่ที่มีหนูชุกชุม หรือพบเห็นร่องรอยของหนู เช่น มูล หรือ รอยเท้า เป็นต้น
- วางในกล่องเหยื่อหรือในที่มิดชิด
- วางเหยื่อครั้งละหลาย ๆ จุด ห่างกันจุดละประมาณ 2-3 เมตร
- ควรวางติดต่อกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 วัน
- หมั่นตรวจดูและเติมเหยื่อใหม่ทดแทนเหยื่อที่ถูกกินไปทุก 2 วัน
- ให้หยุดการใช้เมื่อไม่พบหนูมากินเหยื่ออีก เพราะแสดงว่าหนูถูกกำจัดไปหมดแล้ว
- สำหรับกรณีที่มีสัตว์อื่นมากินซากหนูที่ตาย ราคูมินมีความเสี่ยงต่อความเป็นพิษต่อสัตว์นั้น ๆ ต่ำกว่าสารตัวอื่น เช่น
  โบรมาดิโอโลน โบรไดฟาคุม โฟลคูมาเฟน เป็นต้น

 

 

 

ราคูมิน พาวเดอร์

ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู ชนิดผง
- ราคูมินผงสีฟ้า...ใช้แทนยาดำ
- สูตรประหยัด ผสมได้ 20 เท่า 1 กล่องผสมได้เหยื่อพิษมากถึง 2 กิโลกรัม
- ใช้ได้ทุกสถานที่ เช่น บ้านเรือน ฟาร์มปศุสัตว์ พืชสวน ไร่นา โกดังเก็บสินค้า


ราคูมิน ชนิดผง เป็นสารสำหรับควบคุม และกำจัดหนูได้ในทุกสถานที่ ด้วยการผสมกับเหยื่อในท้องที่ที่หนูชอบ สามารถ
ควบคุม และกำจัดหนูได้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ในฟาร์มปศุสัตว์ บ้านเรือน ตลาด สวนพืชผล ไร่นา ตลอดจนโกดังเก็บอาหาร
หรือวัตถุดิบในการผลิตอาหาร

คุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อสามัญ (สารออกฤทธิ์) Coumatetralyl 0.75% w/w
อัตราการใช้ และวิธีการใช้
 
ใช้ ราคูมิน ชนิดผง 1 ส่วน ผสมกับเหยื่อแห้งที่หนูชอบ เช่น ปลายข้าว
ข้าวเปลือก ข้าวสาร อาหารอัดเม็ด ปลาป่น ข้าวโพดป่น ขนมปัง หรือ
เนื้อสัตว์ 19 ส่วน แล้วใช้ไม้หรือวัสดุที่เหมาะสมคลุกให้เข้ากันในภาชนะ
นำไปวางไว้ที่มิดชิด หรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม ควรวางไว้หลายจุด ๆ ละ
50-100 กรัม ห่างกันจุดละ 1-2 เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ
5 วัน ควรเติมเหยื่อแทนเหยื่อเดิมที่หนูกินไป
จุดและการวางเหยื่อพิษ 
- วางบริเวณที่มีหนูชุกชุม ตามทางเดิน หรือบริเวณใกล้ปากทางเข้ารูหนู
- ในที่วาง ควรโรยแกลบรองพื้นก่อนวางเหยื่อพิษ แล้วโรยแกลบทับอีกชั้น
   เพื่อกันชื้น และกันสัตว์อื่นมากิน เช่น นก
- ใส่ในภาชนะรองรับ เช่น กระบอกไม้ไผ่ ถาดจะช่วยรักษาเหยื่อพิษให้ใหม่
   และสดได้นานยิ่งขึ้น

 

 

บัซซาร์ด

เหยื่อกำจัดหนู

คุณลักษณะเฉพาะ

สารออกฤทธิ์ โฟลคูมาเฟน
คุณลักษณะ เป็นเหยื่อพิษที่ออกฤทธิ์ช้า หนูจะตายโดยที่ไม่รู้ตัว แม้กินเพียงครั้งเดียว
ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม / ถัง

 

 

  ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบ

 
  

แม็กซ์ฟอร์ซ ฟอร์เต้

เหยื่อสำเร็จรูปที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับแมลงสาบ โดยเฉพาะ

คุณลักษณะเฉพาะ

- ออกฤทธิ์รวดเร็วด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ที่ต่ำมาก เพียง 0.05% แต่เห็นผลได้เพียงชั่วข้ามคืน
- ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เหยื่อที่ใช้ใน แม็กซ์ฟอร์ซ ฟอร์เต้ ดึงดูดแมลงสาบหลากหลายสายพันธุ์ได้อย่างดีเยี่ยม
- นอกจากนี้ยังคงความโดดเด่น ในเรื่องความคงตัวของเหยื่อ ซึ่งจะคงตัวอยู่ได้นาน ไม่แข็งตัวหรือแห้ง
- ด้วยเทคโนโลยี CONTACT X ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการแมลงสาบ

 

 

แม็กซ์ฟอร์ซ ควอนตั้ม

เหยื่อกำจัดมดสำเร็จรูป

คุณลักษณะเฉพาะ

- มีเทคโนโลยี HVL ช่วยเพิ่มความสามารถในการรักษาความคงตัวของเหยื่อได้นาน คงความดึงดูดมดได้ดี
- ปริมาณสารออกฤทธิ์ที่ต่ำมาก 0.03% แม็กซ์ฟอร์ซ ควอนตั้ม จึงไม่ออกฤทธิ์ในทันทีที่มดกิน ทำให้มีเวลาพอที่มดจะนำ
  พาเอาเหยื่อที่กินกลับไปป้อนให้สมาชิกในรัง
- เหยื่อดึงดูดมดได้หลากหลายชนิด มีลักษณะเป็นของเหลวข้น ใส ไม่มีสี
- ช่วยให้การกำจัดมดเป็นไปอย่างสมบูรณ์

 

 

ไฮมีน้อพธอร์ อัลตร้า

เหยื่อกำจัดแมลงสาบคุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเหยื่อสำเร็จรูป ใช้กำจัดแมลงสาบ และมด